Uus PAIDE on inimeste jaoks

-
Valimisteni on jäänud mõned nädalad ning otsus, keda valida meie uue Paide asja ajama, on järgmise nelja aasta ja tegelikult isegi pikema tuleviku seisukohalt väga oluline, sest me kõik soovime, et uues ühinenud omavalitsuses oleks atraktiivne elukeskkond. Nende kahe viimase sõna sisustamine ja neile selge tähenduse omistamine on ilmselt punkt millest alustada.
Minu arvates tähendab atraktiivne elukeskkond ennekõike turvatunnet, tasuvat töökohta, korralikku haridussüsteemi ning vaba aja veetmise võimalusi nii noortele, väärikatele kui ka täiskasvanutele.

Leian, et üheks läbivaks põhimõtteks uues Paides peab saama inimese asetamine omavalitsuse tegevuse keskmesse. See võimaldab vaadelda atraktiivse elukeskkonna osasid kõige olulisemast vaatepunktist ja saavutada parimad tulemused, et tänased elanikud sooviksid siia ka edaspidi jääda ja teistelegi meie kogukonda elukohaks soovitada.
Kõigepealt saab omavalitsus oma suhtumist näidata oma asjaajamise korraldamisel. Inimese suhtlemine omavalitsusega peab olema võimalikult lihtne. Ma ei poolda kodanike jooksutamist ühest majast või kabinetist teise paberihunnik käes. Asjaajamises linnaga peab olema nullbürokraatika ehk dokumendi liikumine ei ole mitte inimese vaid ametniku ülesanne. Avalikud teenused peavad olema hõlpsalt ja kaasaegselt kättesaadavad ka veebist ning ma ei pea selle all silmas Wordi dokumente, mida saad alla laadida.

Elukeskkonna atraktiivsus sõltub nii omavalitsuse kui kogukonna tegevusest. Parimad tulemused saavutatakse kindlasti siis, kui asju koostöös aetakse ning erinevate osapoolte huvisid kaaludes jõutakse lahenduseni, mis pakub kõige suurema positiivse tulemuse.
Toon näite Paide linnast. Juba täna on teada, et Paide Keskväljak jääb paari aasta pärast ilma Kaubamajast, Kaubakeskusest ja Majatarvete kauplusest. See on märkimisväärne muutus Paide kesklinnas ja kui soovime, et kesklinnal oleks ka tulevikus selle tõeline sisu, siis peame juba täna koos ettevõtja ja kogukonnaga mõtlema tuleviku peale. Mida me saame koos teha, et kahe aasta pärast toimuv muutus ei tähendaks inimtühja kesklinna?
Majatarvete kauplus võiks vabalt saada endale sisu, mis tal ajalooliselt on olnud ehk kujuneda edukaks meelelahutusasutuseks kõrtsi või restoranina. Millise sisu leiavad teised tühjaks jäävad hooned? Ma tean, et seades eesmärgiks inimeste olemasolu kesklinnas, on võimalik leida ka lahendused. Sellega on vaja kohe tegelema hakata.

Toon näite sellest, miks kuulata kohalikku kogukonda ja selgitada otsuste sisu? Näide ise on Roosna-Allikult, kus alevikus asendati õueala märgid 30km/h sõidukiirust lubavatega. Sisuliselt otsustati, et jalakäijate ja sõidukite samaaegseks liiklemiseks mõeldud ala, mida õueala on, asendatakse peamiselt sõidukitele mõeldud alaga. Sotsiaalmeedias teemat jälgides jääb mulje, et suur osa kogukonnast omavalitsuse poolse otsuse ning puudulike selgitustega rahul ei ole. Kogukond ei tunne ennast selle otsuse tõttu turvaliselt. Ilmselge, kui asetame inimese omavalitsuse keskmesse, mitte Maanteeameti, kes olla selle korralduse andnud, siis sellist olukorda tekkida ei saa.
Inimestega peab suhtlema uues Paides nii linnas kui maal. Iga kogukond on oma eripäradega ja nendega arvestades ning selgitusi jagades saame kujundada mõnusa elukeskkonna.

Minu arvates on omavalitsuse mõte teenida oma kogukonda ehk neid inimesi, kes selles omavalitsuses elavad ja toimetavad. Parim viis neid teenida on seada inimene, olgu ta ettevõtja, tööline või noor, prioriteediks. Teda tuleb kuulata, selgitada otsuste tagamaid ja leida lahendused kuidas vaba inimene saaks parimal võimalikul viisil oma potentsiaali meie uues omavalitsuses rakendada.
Eelmine
IRL-i uue esimehe lihtsad valikud
Järgmine
Paide uueks Kalamajaks

Lisa kommentaar

Email again: