Miks riigigümnaasium meie jaoks oluline on?

-
Selle aasta alguses sai ümber see osa haldusreformist, kus piire joonistati. Järgmiste aastate visioon ei saa ega tohigi olla uuesti piiride joonistamine. Käes on aeg, kus linna ja valdade elanikud saavad veelgi enam oma kodukanti kujundada. Me peame liitunud omavalitsuste kodanikena tegema kõik selleks, et elu oma linnas või vallas ning külas, tänaval ja kodus veelgi paremaks teha.
Haridus on teema millest ei saa ühe omavalitsuse puhul üle ega ümber. Paide linna 2017.a eelarve ca 11,2 miljonilisest mahust moodustab haridus pea 4,5 miljonit. Panustatava raha taga tuleb näha omavalitsuse soovi pakkuda oma lastele ja noortele head haridust ning lastevanematele üht põhjust, miks just siin oma lapsi kasvatada.

Viimase kuu jooksul on Paide saanud riigi poolt mitu sõnumit, mis kujundavad järgnevatel aastatel märkimisväärselt ümber hariduselu Paide linnas. Seoses otsusega, sulgeda munitsipaalgümnaasiumid ning toetada riigigümnaasiumi avamist, sai Paide toetust põhikooli ümberehituseks. Summa millega Euroopa Liidu vahenditest ehitust toetatakse on pea võrdne linnaeelarve hariduskuludega üheks aastaks.
Viimase hetke meelemuutus haridus- ja teadusministeeriumi poolt tõi otsuse, et riigigümnaasium rajatakse ikkagi Posti tänavale.
Posti 12 hoonega seostuvad ilmselt enamusele Paide inimestele erinevad asutused ja tegevused, mis seal olnud. Mulle meenub hoone oma kõrgete lagede, raamatukogu ja esimeste inglise keele ringidega. Tore, kui üks ajalooline hoone Paide vanalinnas korda saab.
Murelikuks teeb aga see, et maja asukoha ümber toimuv jätab tahaplaanile selle, mis aastakümnete jooksul meile veel olulisem. Milline saab olema see lisaväärtus, mida Paide riigigümnaasium oma tulevastele õpilastele pakkuma hakkab. Emakeel ja matemaatika nagu ka teised peamised ained peavad väga hästi selgeks saama igal juhul.
Teisalt ilma hooneta ei saa riigigümnaasiumit ka avada. Kas plaan 01. septembril 2018 avada on endiselt jõus ja kas asjad liiguvad meile sobilikus tempos? Hangete ettevalmistamine ja ehitamine võtavad oma aja.

Suurepärane akadeemiline ettevalmistus ning avatus uuendustele ja innovatsioonile võiksid olla meie riigigümnaasiumi visiooniks. Maailm meie ümber on meeletus muutumises ning juba täna võime vaadata paarikümne aasta tagusesse aega ja näha, et paljusid ameteid, mis tol ajal olemas olid, enam pole. Sama juhtub kiirenevas tempos ka tulevikus ning oskused, mis me oma koolist kodanikele kaasa anname, peavad võimaldama edukat hakkamasaamist ka muutlikes tingimustes. Heatahtlik ja lugupeetav peaks olema see kodanik samuti.

2015.a paika pandud plaanide järgi peab riigigümnaasium alustama esimesel septembril 2018. See kuupäev ei ole enam mägede taga ning betoonivalamise otsused ei ole tegelikult lõpuks ainsad, mis meie jaoks selle suure otsuse heaks teevad. Kolm tähtsat küsimust on sisu, juhtkond ja meeskond.

Miks see juhtkond koos oma meeskonnaga seda tööd teeb? Milline saab riigigümnaasiumi sisu olema? Need on küsimused, mis peaksid meid ka öösel üleval hoidma. Näiteks täna juba loodud riigigümnaasiumite riigieksamite tulemused ei ole kõigil ühtlaselt head, need kõiguvad väga laial skaalal.
Saan aru, et paljudele ei meeldi riigieksamid mõõdikuna, kuid ühtselt universaalselt teist mõõdikut ei ole täna olemas. Teised olulised mõõdikud, mida saame rakendada, on õpilaste ja lastevanemate rahulolu uuringud. Ma arvan, et nende koosmõjul saab kooli hinnata küll.

Esialgse plaani järgi peaks täna käima juba direktori leidmiseks konkurss. Maja asukoha otsus ei sega selle konkursi tegemist mitte sugugi. Vastupidi tulevane direktor võiks juba täna teada olla, et ta saaks juba enne ehitamist oma nägemust tutvustada ning sellega saaks projekteerimise, hangete ettevalmistamisel ja ehituse juures arvestada. Millises seisus see konkurss on?

Uue meeskonna komplekteerimine on samuti oluline. Õpetajate ja ülejäänud personali värbamine peab samuti algama piisavalt varakult, et valik oleks põhjalik ja mitte kiirustamisest kantud. Väga hea akadeemiline ettevalmistus nõuab tõsist valikut personali osas. Õpetajate töötasu saab olema vääriline ning ootused peavad olema ka kõrged.

Need on meie ootused ja ettepanekud riigile, kui koolipidajale, mis kujundavad Paide riigigümnaasiumist edulugu. Olgem siis nõudlikud, sest loobume ju võimalusest ise gümnaasiumiharidust koolipidajana korraldada.

Peame tegema koostööd ülikoolide ja ettevõtetega. Eesmärk on, et ülikoolid osalevad aktiivselt meie õppeprogrammi koostamises ning osade spetsialiseerumise ainete läbimisel saavad riigigümnaasiumi õppurid need ainepunktidena ülikooli kaasa võtta. Pole kahtlustki, et tasub pea pöörata insenertehniliste erialade poole. Tugev põhi selles valdkonnas tagab hakkamasaamise kiirelt muutuvas maailmas. Näiteks programmeerimine, mille õpe peab algama juba algkoolis nagu osades koolides see täna toimib, on osa gümnaasiumi põhikursusest. Põhjus on lihtne, oled sa tulevikus moe- või autodisainer, jurist või luuletaja, arvutiga peab oskama suhelda ka keeles, mida ta mõistab.

Koostöös ettevõtetega tuleb pakkuda praktikavõimalusi gümnasistidele. Õppurid saavad selle käigus kinnitust oma valitud erialale või leiavad uue ja huvitavama ning saavad kindlama tunde ülikooli erialavalikul. Tööturule sisenemisel on noorte suureks miinuseks praktilise töökogemuse puudumine, leevendame seda muret ja pakume ettevõtetele võimalust aidata kaasa tugeva töökultuuriga noorsoo kasvamisele. Kui tööandja gümnasistile meeldib, siis ei pruugi olla võimatu, et ta asub ülikooli lõpetades tööle just selles ettevõttes.
Eelmine
Paide linnapeakandidaat
Järgmine
Kes teab lahendusi?

Lisa kommentaar

Email again: