Kes teab lahendusi?

-
Viimatisel Järvamaa Messil uurisime külastajate käest, mis on nende arvates kõige olulisemad asjad, mis peaksid Paides korda saama. Olime inimestele valiku ette andnud viie vastusevariandi näol, kuid jätnud ka märkimisväärselt vaba ruumi omapoolseteks ettepanekuteks. Lõpuks kogunes erinevaid ideid, mis teiste külastajate poolehoidu otsisid, üheksateist. Üldiselt võib öelda, et inimeste kõige suuremaks murekohaks on teede ja tänavate ning nende valgustusega seotud olukord. Olgu mainitud, et algselt pakkusime valikutes välja vaid ühe valiku, mis seotud sõidu- ja kõnniteedega. Küsitluse lõpus oli teede ja tänavatega seotud vastusevariante 19-st üheksa.
Arvestades teede ja tänavate üldist kehva olukorda on arusaadav, miks see inimeste soovides nii olulise osa moodustab. Samas teede ja tänavate korrastamine on väga kulukas. Näiteks lihtsam rekonstrueerimine, kus terve Pärnu tänava ulatuses üks kiht asfalti freesida ja uuega asendada, maksab hinnanguliselt umbes 850 000 eurot ning Tallinna tänava samalaadne korrastamine 425 000 eurot. Ilmselge, et see valdkond vajab lisavahendeid, sest linnaeelarves praegu ettenähtud vahendid näiteks Pärnu tänava korrastamiseks paistavad liialt väikesed. Sellel aastal ootab Paidet ees mitu investeeringut selles valdkonnas. Parima lahenduse saab loomulikult siis, kui kaasata välisvahendeid olgu need Euroopa Liidu või riigi omad. Näiteks Maanteeamet rekonstrueerib Reopalu ja Mäo vahelise Pärnu-Rakvere maanteelõigu, mille käigus saab see osa teest ka niinimetatud kergliiklustee. Paide linna osalus kergliiklustee ehituses on 40 000 eurot ning on päevselge, et see raha katab väga väikese osa kogu ehituskulust.

Tulles tagasi Järvamaa Messil läbiviidud küsitluse juurde. Miks me üldse kaasasime messi külastajaid? Peame vajalikuks, et inimesed ise räägiksid kaasa oma kodukoha tuleviku kujundamises. Ja selge on see, et üksinda ei oska sa kunagi mõista kõigi inimeste vajadusi ja ootusi kodulinnale. Iseenesest ei ole sellises kaasamises midagi erakordset. Kaasavad ju paljud Eesti linnad oma kodanikke ka eelarve koostamisse. Tartu linn on näiteks seda eelarvestamise vormi kasutanud 2013.a alates.
Kaasav eelarve võiks olla mingis ulatuses otsustajaks ka Paide linnas, kuidas investeeringuraha kasutada. Näiteks andmaks erinevatele kogukondadele võimaluse oma kodukoha väiksemate kitsaskohtade lahendamiseks.

Arvestades, et messi toimumiskohaks oli Paide Kultuurikeskus ning enamus inimesi, kes meie küsitlusele vastasid, olid Paide linna kodanikud, siis olid tulemused selgelt Paide linna suunas kaldu. Siiski leiab kodanike endi poolt pakutud ideedest palju huvitavat. Näiteks koerte jalutamise aedik. Ise, mitte koeraomanik olles, seda probleemi esmapilgul ei märkagi. Samas, kui mõelda, oleks koeraomanikel väga hea meel, kui oleks sellised kinnised aedikud, kus nende lemmikud saaksid vabalt ringi lipata ja üksteisega mängida. Kas sellised mänguväljakud võiksid olla igas linnaosas? Võib-olla, kuid äkki on mõnes linnaosas elanikel endil mõni pakilisem mure, kuhu vahendeid vaja suunata. Tulevase Paide linna külade elanikel on kindlasti samuti omad mured.

Kui suurtest summadest sellise kaasava eelarve puhul üldse rääkida võiks? Summa peab olema piisav, et sellega saaks ühekorraga lahendatud üks probleem ehk projekt. Samas seab piirid Paide linna eelarve ning eriti varasemalt võetud laenukohustuste maht. Käesoleva aasta eelarve põhitegevuse kulude maht on umbes 9,3 miljonit eurot. Miks mitte võtta suhteliselt väike protsent, näiteks 1% sellest summast, ning lasta inimestel otsustada. 1% teeb umbes 93 000 eurot, kuid vaadates niigi pingelist eelarvet on ka selle summa leidmine päris suur katsumus. Võib-olla alustaks 0,33%-ga kulude eelarvest, mis teeks 30 000 eurot kaasava eelarve jaoks.
Kindlasti tuleb arvestada, et nii Paide valla kui Roosna-Alliku valla tänased piirkonnad saaksid proportsionaalselt oma vahendid kaasava eelarve tarvis.
Ma usun, et sellise protsessi käigus tuleksid välja kindlasti nii kitsaskohad, kuid samas ka kohalike inimeste leidlikkus nende lahendamisel.
Eelmine
Miks riigigümnaasium meie jaoks oluline on?
Järgmine
Kui hea diili Koeru tegi?

Lisa kommentaar

Email again: