2016 – võimaluste aasta

-
Aasta on vahetunud. Üks kalender, täis märkmeid mulluste plaanide ja saavutuste kohta, on asendunud teisega. Plaanid tuleks siin seada eesmärgiga, et see aasta tuleks parem kui mullune.

2015. aasta kokkuvõtteks: soovisime ilmselt paremat, kuid samas oleks võinud minna hullemini. Majanduskasvu prognoosid omandasid aasta jooksul oodatust süngema varjundi. Samas laekus riigieelarvesse 136 376 832 eurot loodetust enam. Maksudistsipliin paranes, mis tõi ausama konkurentsi kõigile turuosalistele ning riigile rohkem raha investeeringuteks, pensionideks, peretoetusteks. Hea uudisena on 1. jaanuarist esimese ja teise lapse toetus 50 eurot ning maksuvaba tulu 170 eurot kuus. 

Oma väikese majandusega oleme mõjutatud sellest, mis juhtub maailmaturul ning meie peamiste väliskaubanduspartneritega. Aasta algus on toonud ka ühe väga konkreetse näite, kuidas mõne tooraine hind maailmaturul võib meie ettevõtjaid väga oluliselt mõjutada. Kui alles mõni aasta tagasi ennustasid julgemad analüütikud 200-dollarilisest toornafta barrelihinda, siis täna ennustab mõni julgem hoopis kümnedollarilist hinnasilti.

 

Naftariik Eesti

„Me pole ju naftariik,“ ütleb mõni, „kuidas see võiks meid mõjutada?“ Vastus on ülimalt lihtne: enam-vähem kõik energia(kandjate) hinnad on seotud nafta hinnaga ning viimase odavnemine muudab odavamaks ka õli, mida ammutame meie enda põlevkivist. Seepärast kaob suuresti nafta maailmaturu hinna muutuse tõttu Ida-Virumaa põlevkivisektoris ligi 500 töökohta. Teisalt on elektrituru avanemine koos nafta hinna langusega toonud meile circa 25% madalamad elektrihinnad. 

Positiivsena on Eestis kõrged sisetarbimise näitajad. See viitab inimeste julgusele oma elujärge parandada ja usule tulevikku. Tööhõive on maksimumilähedane, meil on puudus pigem töökätest kui -kohtadest. Selle üle saab nii rõõmu kui muret tunda. Rõõmu, kuna surve on palkade kasvule ja seetõttu on tööinimesed tarbijatena julgemad. Muret, kuna meid siiani toonud eelis odava tööjõu näol on ammendumas. Lisaks veel asjaolu, et kvalifitseeritud tööjõu ressurss on väike ning seetõttu kaotame oma atraktiivsust investorite silmis.  

Mis siis sel aastal ärategemist ootab? Valitsuse ja parlamendi ees on mitu suurt eesmärki, mis aasta jooksul otsustamist ning elluviimist vajavad. Esiteks, riigihalduse ministri Arto Aasa juhtimisel ellu viidav haldusreform. Kõige parema tulemuse tagavad piirkondlikud juba toimivad koostöösuhted, mis 2017. aasta kohalike volikogude valimisteks toimivate ühinemislepetega kinnitatakse.  

Kindlasti tasub mõelda sellele, kas ühinevatel on piisavalt palju ühist ja kokkupuutepunkte. Lõpuks peab haldusreform viima parema teenuse pakkumiseni, hoides samas kohalikku demokraatiat. Selle tasakaalu leidmine on parimal viisil võimalik just vabatahtlike ühinemiste käigus.

 

Maailmaklassi lumesahad

Kui soovime, et Eesti riigi ja iga siinse elaniku elu paraneks, tuleb pingutada rohkem. Vaid nii saab teenida senisest enam, et nii isiklikku kui kogu ühiskonna elukvaliteeti parandada. Me ei peaks konkureerima odava allhanke riikidega, vaid sihtima kaugemale. Kui soovime olla turvalise elukeskkonna ja teadmismahuka dünaamilise majandusega Põhjamaa, ei pääse me vajadusest kõrge lisandväärtusega ettevõtete järele.  

Meil on piisavalt näiteid, kuidas sihte kõrgemale seades on saavutatud edu, mida algul ei osanud ükski kõrvaltvaataja ennustada. Maailma parimad lumesahad toodetakse Paide Masinatehases, Eesti puitmajade klaster on tõusnud maailmas juhtivate hulka. Saaremaast on taas saanud tunnustatud laevaehitusmaa, meie infotehnoloogiaettevõtted nagu Skype, CrabCAD ja Transferwise on laienenud kodumaa garaažidest Londonisse ja Californiasse.  

Edukas ettevõtja leiab ka kriisist uue võimaluse. Mitmemiljardiline Aasia turg ootab Eesti põllumajandustootjaid. Toiduainetetööstusele on maaeluministeeriumis avanemas meede, millest saaksid kasu lõigata ka Kesk-Eesti põllumajandustootjad. Küsimus on vaid selles, kas suudetakse seljad kokku lüüa ning sellest kogu sektori edulugu kirjutada. 

Riigi ülesandeks on mitte konkureerida eraettevõtetega, vaid tagada vaba konkurents – hoida turuplats korras selgete ja sarnaste reeglitega kõikide jaoks. Elujõuliste ettevõteteta rikkust ei loo. Nii arutab Reformierakond koos ettevõtlusorganisatsioonidega selle üle, millised on parimad võimalused majanduse ergutamiseks Eestis. Peaministri juhtimisel loodi ekspertidest koosnev majandusarengu töörühm. Väikeettevõtlust toetavat töörühma riigikogus juhib Maris Lauri.

 

Aruandlus 3.0

Väga selge võimalus riigi poolt ettevõtlust aidata on aruandlust lihtsustades. Üks selline plaan nimega „Aruandlus 3.0“ on vormumas reaalsuseks. Tegemist on väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele mõeldud lahendusega, kus läbipaistvalt töötavad ettevõtted ei peaks enam makse ise raporteerima, vaid see tegevus sarnaneks füüsilise isiku tulude deklareerimisele. Loodetavasti jõuame plaani veel sel aastal reaalsuseks viia. 

Lähiaegade eesmärkidest ootavad parlamendi heakskiitu kooseluseaduse rakendussätted. Kooseluseadus, mille eelmine riigikogu koosseis vastu võttis, kuulub nende 20% seaduste hulka, mis ei pärsi kedagi, vaid annavad õigusi juurde. Õigusruum tuleb rakendussätete abil korrektselt korraldada, et nii eri- kui samasoolised paarid saaksid oma kooselu registreerida, selguse ja õigusliku toe nii varalises kui teiste tsiviilõiguslikes suhetes. Riik on seda tugevam, mida püsivamad ja tugevamad on inimestevahelised suhted. 

Alanud aastal võiks lõpule jõuda ka Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimine. Praegu seisab see Venemaa taga. Paigas piir on siin heanaaberlike suhete eelduseks. Paraku vajab tantsimine kahte partnerit. 

Pikemas plaanis on väljakutseks peatada rahvaarvu vähenemine. Statistikaameti värsked numbrid näitavad, kuidas mullu ületas surmade arv sündide oma ning Eestist lahkus rohkem inimesi kui siia elama saabus. Samas, pole lapsi, pole tulevikus ka riiki. Võimaluste ärakasutamine nagu ka õnn on kokkuvõttes siiski igaühe enda teha.


Eelmine
Volikogu istung toimus täna siin
Järgmine
Kõne "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018". 2015. aasta täitmise aruande juures

Lisa kommentaar

Email again: